انتخاب|خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ - ۱۵:۳۴ چاپ مطلب   ارسال به دوستان

آخرین وضعیت آماری سدهای خوزستان

در روزهای گذشته بر اساس صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی خوزستان نسبت به بارش‌های سیل‌آسا رهاسازی آب با هدف ظرفیت سازی در سدهای استان انجام شد. در روزهای گذشته بنا بر صدور هشدار سطح قرمز بارش باران توسط هواشناسی خوزستان و احتمال وقوع سیل، رهاسازی آب با هدف ظرفیت سازی در سدهای استان انجام شد. […]

در روزهای گذشته بر اساس صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی خوزستان نسبت به بارش‌های سیل‌آسا رهاسازی آب با هدف ظرفیت سازی در سدهای استان انجام شد.

آخرین وضعیت آماری سدهای خوزستاندر روزهای گذشته بنا بر صدور هشدار سطح قرمز بارش باران توسط هواشناسی خوزستان و احتمال وقوع سیل، رهاسازی آب با هدف ظرفیت سازی در سدهای استان انجام شد.

در حال حاضر تراز فعلی سد دز ۳۵۰ متر، تراز حداکثر ۳۵۲ متر، حجم فعلی ۲۵۱۰ ملیون متر مکعب، حجم حداکثر ۲۶۵۰ ملیون متر مکعب، ورودی ۱۳۳۱ متر مکعب در ثانیه و خروجی: ۷۰۰ متر مکعب در ثانیه است.

همچنین تراز فعلی در سد کرخه ۱۹۰ متر، تراز حداکثر ۲۲۰ متر، حجم فعلی ۱۷۷۲ ملیون متر مکعب، حجم حداکثر ۵۲۷۴ ملیون متر مکعب، ورودی ۹۰۶ متر مکعب در ثانیه و خروجی ۱۱ متر مکعب در ثانیه گزارش شده است.

همچنین آخرین وضعیت سد کارون چهار بدین شرح است که تراز فعلی۱۰۲۵، تراز حداکثر  ۱۰۲۸، حجم فعلی ۲۱۳۵، حجم حداکثر ۲۲۳۲، ورودی ۶۹۷ و خروجی ۳۴۷ و همچنین در سد کارون سه تراز فعلی ۸۴۳، تراز حداکثر ۸۴۵، حجم فعلی ۲۶۰۵، حجم حداکثر ۲۷۱۹  ورودی ۵۶۱ و خروجی ۲۳۴ اعلام شده است.

در سد شهید عباسپور نیز سد عباسپور امروز تراز فعلی ۵۳۰، ترازحداکثر ۵۳۲٫۵، حجم فعلی۲۳۱۱، حجم حداکثر ۲۴۳۹، ورودی ۴۱۲ و خروجی ۳۲۷ و در سد مسجد سلیمان تراز فعلی ۳۶۸، ترازحداکثر ۳۷۲، حجم فعلی ۲۲۶، حجم حداکثر ۲۵۶، ورودی ۳۶۰ و خروجی ۳۸۶ و در سد گتوند تراز فعلی ۲۲۳، تراز حداکثر ۲۳۰، حجم فعلی ۴۰۱۷، حجم حداکثر ۴۶۷۰، ورودی  ۵۶۸ و خروجی ۲۹۶ میلیون متر مکعب است.

تراز فعلی در سد مارون ۵۰۴، تراز، حداکثر ۵۰۵، حجم فعلی ۱۱۱۹، حجم حداکثر: ۱۱۴۸، ورودی ۹۱، خروجی ۵۲ و تراز فعلی سد جره ۴۹۳، ترازحداکثر ۴۹۵، حجم فعلی ۱۹۱، حجم حداکثر ۲۰۸ و ورودی ۲۱ و خروجی یک گزارش شده است.