انتخاب|خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ - ۲۰:۰۰ چاپ مطلب   ارسال به دوستان

استیضاح شهرداری اهواز/ دوئل شورای شهر پنجم بین مردم و شهرداری اهواز

استیضاح شهرداری اهواز/ دوئل شورای شهر پنجم بین مردم و شهرداری اهواز انتخاب خوزستان، شورای شهر پنجم در حالی روبه پایان است که بسیاری از انتظارات مردم در حوزه شهری پاسخ داده نشد و بسیاری از آرزوهای مردم از شورای پنجم به ناامیدی تبدیل شد؛ ناامیدی که محصول نبود نگاه تخصص گرا در بخش شهری […]

استیضاح شهرداری اهواز/ دوئل شورای شهر پنجم بین مردم و شهرداری اهواز

انتخاب خوزستان، شورای شهر پنجم در حالی روبه پایان است که بسیاری از انتظارات مردم در حوزه شهری پاسخ داده نشد و بسیاری از آرزوهای مردم از شورای پنجم به ناامیدی تبدیل شد؛ ناامیدی که محصول نبود نگاه تخصص گرا در بخش شهری است.

سیاسی کردن مدیریتِ شهری و کشاندن مدیریت شهری به این سمت و آن سمت سبب شده شهر اهواز، به مجموعه چهل تکه بماند که هر منطقه و هر بخش و سازمانی برای خود صاحب و آقا بالاسری داشته باشد.

این نوع امتیازات که چه بسا تعمداً از سوی شهرداری داده شده است، فرصت نظارت را از شورا گرفته و شورا به اُرگانی تایید کننده صدرصدی شهرداری بدل کرده است؛ به طوری که چه بسا اگر مردم انتقادی ازشهرداری داشته باشند، به جای پاسخ گویی شهرداری و مطالبه گری شورا، شاهد غیبت شهردار و دفاع صدرصدی برخی از اعضای شورا از شهرداری و مقابل مردم قرار گرفتن هستیم.

به طور مثال نماینده مجلس برحسب وظیفه نظارتی خود از مدیران شهرداری، مُستند و مُستدل سوالاتی را مطرح می کند، در این بین خبری از شهردار برای پاسخ گویی نیست و فقط عده ای مشخص “رسانه نما” و متاسفانه اعضای شورا هستند که به جای مطالبه گری از شهرداری، به دفاع صدرصدی از شهردار می پردازند.

این تنزل شورا به بخشی از شهرداری و فروکاستن بُعد نظارتی شورا به مساله دنباله روی از شهرداری، بدعتی ناصواب است که تداوم آن به روحِ مردمی بودن نهاد شورا لطمه جدی وارد می سازد؛ خُسرانی که عواقب جبران ناپذیری به ماهیتِ مردمی شورا وارد می سازد.

ماه های پایانی شورا هر چند برخی از اعضای شورا را کم تحرک ساخته و یا آنها را از وظایف امروز غافل ساخته و مشغول دغدغه های انتخابات شورای ششم در ۱۴۰۰ ساخته است ولی بهترین تبلیغ برای هر عضو شورای بی شک عملکرد آن است.

شورایی که در دوره پنجم خیری نداشته باشد، ۴ سال دیگر هم ثمری نخواهد داشت. این که در این مدت عضو شورایی خدای نکرده بخواهد دنبال جمع آوری و تقسیم غنایم باشد و یا هزینه انتخابات سال آینده خود را تامین کند بی شک از نگاه مردم پنهان نخواهد ماند و مردم می دانند عضو شورایی که باید جهادی وار و انقلابی به درد مردم حاشیه بپردازد اگر خدای نکرده دنبال سهم خواهی باشد آسیبی جدی به اعتماد عمومی وارد می سازد.

کمتراز ۱۰ ماه به پایان شورای پنجم نمانده است و این مدت زمان می تواند اگر با اراه جدی اعضای شورا همراه باشد زمینه توسعه شهر را فراهم می سازد؛ بازگشت قانون و استفاده از ظرفیت های قانونی مهمترین و تنهاترین نسخه شفابخش برای شورای پنجم است.

شورای شهر لازم است در این مدت قانون را ملاک و معیار قرار داده و حسب قانون با شهرداری اهواز رفتار کنند و اجازه ندهند بیش از این فرصت توسعه شهر اهواز از دست برود.

شهرداری که در وسط سیل ۹۸ و در این فرایندی که خیلی از مردم به اطلاع هستند بر مسند شهرداری اهواز تکیه داده است. شهرداری که همان ابتدا حاشیه های زیادی درباره این که واقعا شرایط اولیه و مصرح قانون را برای تصدی این پست دارید یا خیر، برای او مطرح بود. مساله ای که هیچ گاه برای هیچ کس روشن نشد کسی که مدرک و سابقه مورد نیاز تصدی این مسولیت را نداشت چه گونه و براساس کدام فرآیندی توانست حکم شهرداری را بگیرد؟

“شهرداری شعار” شاید بهترین ارزیابی از دوران مدیریت شهرداری فعلی باشد و در این مدت شهر اهواز، شعارهای زیبایی به خود دید ولی دوصد گفتار چه نیم کردار نیست!

تذاکرات ۹ گانه اعضای شورا و تقویت زمزمه های شهرداری اهواز دلیلی روشن بر خسارتی است که بر استان وارد شد. وعده های بسیاری از سوی شاعری برای ساختن شهر اهوازی نو و هوشمند داده شده که هیچ یک، رنگ عمل به خود نگرفت!

مدافعان شهرداری که یکی از علل استیضاح کتانباف را حضور گاومیش ها در حاشیه رودخانه کارون با آب و تاب منتشر می ساختند امروز به یک نقطه ای از بی عملی در شهرداری رسیدیم که حتی گاومیش در کیانپارس هم به وفور دیده می‌شود! یعنی در تنزل ترین وعده ها نیز رنگ تحقق دیده نمی شود!

این بی عملی درشهرداری تا انتصابات غیرقانونی در شهرداری تا انتصابات در سایه از دیگر مواردی است که شهرداری را به خط پایان رسانده است. انتصاب عضو یک شهر دیگر در شهرداری تا فرایند ناشفاف انتصاب رئیس پسماند تا استخدام نیروها برخلاف قانون بودجه شهرداری است .

شهرداری اهواز فردی که دسترسی به آن به این راحتی نیست و مردم و اهالی مساجد و نخبگان بیان دغدغه ها و ایدها را با شهرداری به ارزوی دور و دراز بدل کرده است.

چرا شهرداری بین مردم دیده نشود و حضور پیدا نکند؟ چرا هم چنان در شهر هیچ اولویتی رعایت نمی شود؟ شهری که با انبوهی از پروژه نیمه تمام روبرو است و چاله های آن شهر را به سیاه چاله بدل کرده است چرا پروژه های بدون اولویت را استارت می زند؟

شهرداری اهواز که باید نماد تعامل شهری و مردمی باشد تابِ سوال نماینده مردم از خود را نداشته و چند سوال یوسفی نماینده مجلس از سرنوشت نامعلوم چک های زمین های مهر شهر و کیانشهر و تخفیف میلیارد را به دادگستری حواله می دهد؟ آیا این رسم مردم داری است؟

شهرداری که حتی شورا شهر که نماینده مردم هستند را مَحرم نمی داند و تعامل سازنده با شورا ندارد و ترجیح میدهد به طور انفرادی با برخی اعضا تعامل داشته باشد، آیا می تواند نمایندگی شهری مثل اهواز را داشته باشد؟

هر چند هر وقت فرایند استیضاح در اهواز کلید زده و تقویت شده و امید بین مردم زنده شده سیاسی کردن و امنیتی کردن مساله فرایند استیضاح را متوقف کرده است. این ابزار قانونی که می تواند یک نکته مثبت از حیث استفاده از ظرفیت قانونی برای شورا باشد نباید دست کم گرفت. شورای شهر که هر گاه مساله استیضاح جدی شده براساس فرایندهای نامعلوم و گنگ به سرنوشت نامعلومی دچار شده است.

شورای شهر پنجم باید این بار که چوب خط تذکر شهرداری به خاطر بسیاری از تخلفات مشخص و روشن مثل استخدام عضو یک شورای شهر دیگر پر شده است بین مردم و شهرداری اهواز یکی را انتخاب کند.

بی شک این تغییر هم برای شورا و هم برای شهرداری بی هزینه نیست و قطعا هزینه دارد ولی آیا راه دومی وجود دارد؟ آیا تداوم ضررو زیان به نفع مردم است؟ آیا نباید یک بار شاهد تصمیم انقلابی برای پایان این وضع باشیم؟

 

مرجع؛ تابناک

, ,